Quyền chọn là gì

Quyền chọn trong Forex là một hợp đồng phái sinh cung cấp cho người mua (người nắm giữ quyền chọn) quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một cặp tiền tệ cụ thể ở một mức giá xác định trên hoặc trước một ngày cụ thể. Chúng thường được giao dịch trên thị trường phi tập trung (OTC) và có thể hết hạn bất cứ lúc nào.

Thường được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro, Quyền chọn ngoại hối có thể giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trên thị trường ngoại hối. Chúng là một công cụ linh hoạt có thể được kết hợp với các hợp đồng Giao ngay và Hợp đồng kỳ hạn để tạo ra các chiến lược phòng ngừa rủi ro riêng.

Khái niệm cơ bản về quyền chọn ngoại hối

Khi so sánh với giao dịch kỳ hạn và kỳ hạn, quyền chọn trong thị trường ngoại hối là một loại tài sản tương đối mới chỉ mới trở nên dễ tiếp cận hơn trong thời gian gần đây. Điều này một phần là do tiềm năng lợi nhuận tương đối cao và hồ sơ rủi ro thấp của họ. Chúng cũng cho phép sử dụng đòn bẩy lớn hơn để nhân thu nhập, điều này có thể khiến chúng trở thành một giải pháp thay thế hấp dẫn cho giao dịch giao ngay trên thị trường ngoại hối.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp nhận thấy rằng nhu cầu phòng ngừa rủi ro của họ có thể được đáp ứng bằng các quyền chọn cố định đơn giản. Tuy nhiên, mặc dù các tùy chọn này có thể là một cách tuyệt vời để phòng ngừa rủi ro ngoại hối, nhưng chúng cũng có những thách thức và một số doanh nghiệp yêu cầu một giải pháp phức tạp hơn.

Các loại tùy chọn ngoại hối phổ biến nhất là:

1. Tùy chọn Cuộc gọi – nhà giao dịch có quyền mua một lô của cặp tiền tệ cơ bản với giá thực hiện được xác định trước vào hoặc trước một ngày cụ thể.
2. Quyền chọn Bán – nhà giao dịch có quyền bán một lô của cặp tiền tệ cơ bản với cùng mức giá vào hoặc trước một ngày cụ thể.

3. Loại vào/ra – nhà giao dịch có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, bán một lô trong số các cặp tiền tệ cơ bản với giá thực hiện được xác định trước vào một ngày cụ thể.

4. Dựa trên Lịch – nhà giao dịch có quyền hoặc nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng nhất định của một cặp tiền tệ tại một thời điểm xác định trước trong một khoảng thời gian nhất định.

5. Kiểu châu Âu – một nhà giao dịch có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, bán một lô của một cặp tiền tệ với tỷ giá thực hiện được xác định trước vào hoặc trước một ngày cụ thể.

6. Kiểu Bermudan – một nhà giao dịch có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một số lượng đơn vị nhất định của một cặp tiền tệ theo tỷ giá hối đoái được xác định trước vào hoặc trước một ngày cụ thể.

7 . Kiểu Âu/Mỹ – nhà giao dịch có tùy chọn thực hiện hợp đồng của họ bất kỳ lúc nào vào hoặc trước ngày hết hạn cụ thể.

8. Dựa trên Lịch – nhà giao dịch có thể giao dịch quyền chọn là gì vào các ngày hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng quý.

9. Loại Mua/Mua – nhà giao dịch có khả năng bán một lô của một cặp tiền tệ và đồng thời mua một lô của cùng một cặp tiền tệ cơ sở với tỷ giá hối đoái cụ thể vào hoặc trước một ngày cụ thể.

Cho dù đó là cách tốt nhất để phòng ngừa rủi ro tiền tệ của bạn là vấn đề của từng trường hợp riêng lẻ, nhưng bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia phòng ngừa rủi ro ngoại hối có kinh nghiệm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Họ có thể giúp bạn xác định chiến lược phù hợp nhất cho hồ sơ rủi ro và ngân sách của doanh nghiệp bạn, cũng như cung cấp định giá hàng ngày cho các lựa chọn của bạn trong suốt thời hạn.

  • #